DR Presse
TV Radio Live Nyt fra DR Foto
Pressemail Kontakt
 
Søgning i tekst:
Medtag arkiv
Søgetips
Nysgerrig formidler

Claus Berthelsen får Krygerprisen 2009
Programmedarbejder Claus Berthelsen fra DR Musik modtager årets Krygerpris på 25.000 kroner for sin varierede og altid nysgerrige formidlingsevner i radiomediet over flere kanaler og genrer.

DR generelt
DR 

Mere om ophavsret

Vilkår for eksterne brugere

Type 1.
Billeder taget af fastansatte i DR eller freelancefotografer efter freelance aftalen.
DR har alle ophavsrettigheder til billederne i denne kategori. Billeder downloadet fra denne database må alene anvendes til omtale af radio- eller tv-programmer fra DR eller til generel omtale af begivenheder med forbindelse til DR på brugerens analoge eller digitale medie. Billeder downloadet fra denne database må ikke lagres på brugerens eget udstyr ud over, hvad der er påkrævet til den pågældende omtale. Når den pågældende omtale er afsluttet, skal de modtagne billeder slettes. Billederne må ikke videregives til tredjemand.
Al brug af DR’s billeder skal krediteres DR.

Type 2.
Billeder i form af pressemateriale fra film, serie- eller dokumentarproducenter.
DR har modtaget det pågældende materiale fra eksterne producenter af film, serier eller dokumentar programmer. DR har erhvervet det pågældende materiale til brug for videreudsendelse til pressen alene til pressens eget brug for konkret omtale af de pågældende produktioner på pressens medie. Materialet må ikke anvendes i videre udstrækning end til den konkrete omtale af disse produktioner, herunder ej heller videregives til tredjemand. Når en konkret omtale er afsluttet, skal de tilhørende billeder slettes.
DR er uden ansvar for brugerens udnyttelse af materialet udover den angivne brug.
Al brug af modtagne billeder i denne kategori skal krediteres den angivne fotograf.

Særligt for brug af billeder fra DRs dramatiske produktioner:

Brugeren kan bringe enkeltbilleder eller billedserier på maksimum 10 billeder. Ønsker brugeren at anvende en billedserie med flere end 10 billeder, skal der forudgående indhentes tilladelse fra DR. Kontakt Jan Dohrmann, redaktør af dr.dk/presse, på mail: jado@dr.dk eller telefon 3520 3014.

Billederne kan alene anvendes i forbindelse med den redaktionelle direkte omtale af den dramatiske produktion, de stammer fra. Det vil sige, at billedanvendelsen ikke må have en karakter af selvstændig anvendelse, eksempelvis i et spil eller en konkurrence eller som illustrationer til redaktionelt stof, som ikke omhandler den dramatiske produktion.

Billederne må heller ikke anvendes som blikfang for annoncører eller sponsorer, således at der sker en direkte eller indirekte sammenkædning mellem de afbildede og en bestemt virksomhed eller et bestemt produkt. Dette gælder for eksempel, når et DR-billede via aktivering af et link på en hjemmeside bliver vist i et selvstændigt skærmbillede, og der i samme skærmbillede bliver anvendt reklamer, for eksempel bannerreklamer.

Der må ikke forekomme indslag med kommercielle, politiske og lignende budskaber mellem billederne i billedserier.

 

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Jan Dohrmann
tlf. 35203014 / 28154396
mail: jado@dr.dk
Radio Presse

DR Licens- og Programservice hjælper lyttere og seere med svar på spørgsmål om programmer, sendetider og medvirkende mandag - torsdag kl. 09.00-16.30, fredag kl. 09.00-14.00 på tlf 7020 1313 og via hjemmesiden www.dr.dk/kontaktdr. Lukket i weekenden og på helligdage.

Pressemeddelelsen er offentliggjort 06.02.02 / 10.37

send til kollega | print | til top